27.01.2023

1991

Pierwszy na świecie wąskopasmowy cyfrowy system radiowy bezpieczeństwa publicznego.